องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
 


วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครูและเด็กนักเรียนทำกิจกรรมของแต่ละศูนย์


วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครูและเด็กนักเรียนทำกิจกรรมของแต่ละศูนย์ เช่น แปะติดกระดาษ ฟ้อนรำ เต้นตามขังหวะเพลง รับประทานอาหาครเที่ยง ดื่มนมก่อนนอน สวดมนต์ก่อนนอน เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ เป็นต้น

2023-01-27
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-16