องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]65
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]22
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]16
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]24
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำเเหน่ง นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 14 ก.ค. 2566 ]52
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]16
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ย [ 26 มิ.ย. 2566 ]48
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]18
12 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันฯ ระดับปฏิบัติการ [ 11 พ.ค. 2566 ]69
13 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 13 มี.ค. 2566 ]25
14 แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. [ 7 มี.ค. 2566 ]0
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีการศึกษา 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]58
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2565 ]47
17 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
18 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 3 ต.ค. 2565 ]24
19 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]77
20 ประกาศแผนเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]77
 
หน้า 1|2|3|4