องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันฯ ระดับปฏิบัติการ [ 11 พ.ค. 2566 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีการศึกษา 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2565 ]5
4 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]42
5 ประกาศแผนเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]46
6 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]52
7 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) ฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]61
8 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร [ 15 ส.ค. 2565 ]50
9 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]52
10 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]52
11 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา [ 27 เม.ย. 2565 ]90
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง สั่งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นการชั่วคราว [ 24 มี.ค. 2565 ]130
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2565 ]85
14 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 17 ก.พ. 2565 ]121
15 การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]178
16 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 8 ต.ค. 2564 ]167
17 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]160
18 คำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 พ.ย. 2563 ]258
19 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]173
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2563 ]163
 
หน้า 1|2|3