องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]31
2 ประกาศแผนเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]34
3 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]38
4 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) ฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]50
5 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร [ 15 ส.ค. 2565 ]39
6 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]40
7 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]40
8 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา [ 27 เม.ย. 2565 ]75
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง สั่งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นการชั่วคราว [ 24 มี.ค. 2565 ]112
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2565 ]74
11 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 17 ก.พ. 2565 ]100
12 การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]154
13 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 8 ต.ค. 2564 ]143
14 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]131
15 คำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 พ.ย. 2563 ]229
16 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]163
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2563 ]153
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]183
19 สรุปผลการเข้ามารับบริการของประชาชนรอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]168
20 แบบฟอร์มใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]148
 
หน้า 1|2|3