องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายกันต์พงษ์  ภูหวล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  086-2203555
  อีเมล์ +
  ชื่อ + นางณัฏฐกฤตญา  สุวรรณเมตตา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  098-5840864
  อีเมล์ +  

  ชื่อ + นายยิ่งยศ  ภูหลักถิน
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.นาดี
  โทรศัพท์ +  098-1313511
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + พ.จ.ท.รังสันต์  ภูกองไชย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  โทรศัพท์ +  095-6499695
  อีเมล์ +  
  ชื่อ +
นายยุคนธร   ภูโชคชัย
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  095-4735299
  อีเมล์ +  

ชื่อ + นายธวัชชัย  จิตบรรจง
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นางเพลินพิศ   ภูกิ่งเงิน
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  089-5778549
  อีเมล์ +