องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  ในตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ย
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาดี