องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครูและนักเรียนทำกิจกรรมของแต่ละศูนย์


วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครูและนักเรียนทำกิจกรรมของแต่ละศูนย์ กิจกรรมวันนี้ เต้นตามจังหวะเพลง เรียนรู้ตามภาพ ระบายสี เล่นของเล่นตามอัธยาศัย

2023-01-27
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-16