องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
 
  นายกันต์พงษ์  ภูหวล

  นายก อบต.
 

โทร.086-2203555
   
 
 นายกุหลาบ  ภูกิจเย็น
 นางสาวจีระนันท์  ภูงามเงิน
 รองนายก อบต.
  รองนายก อบต.
โทร.082-1377426
โทร.065-2362904
   
 

นางมัทนียา  ภูสมศรี

  เลขานุการนายก อบต.

โทร.093-3479069