องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายนิพนธ์  กองคำ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
  นายสุภนัย  ญานศรี  
  นายช่างโยธา
 
นายธีรกฤต    ภูงามเงิน
 ผช.นายช่างไฟฟ้า