องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชกษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร [ 28 พ.ค. 2563 ]140
2 จัดวางระบบควบคุมภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]161
3 รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 29 พ.ย. 2562 ]261
4 รางานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]152
5 แผนตรวจสอบประจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]130
6 รายงานควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 11 มิ.ย. 2562 ]166
7 กฏบัตร [ 26 ก.ย. 2561 ]169