องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการ อสม.นาดีร่วมใจควบคุมป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]129
2 โครงการระบบเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไก พชต. ตำบลนาดี ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]128
3 โครงการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลนาดี ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]124
4 โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]178
5 โครงการระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติ ตำบลนาดี ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]127
6 โครงการบริหารกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ บ้านปอแดง หมู่ ๒และ ๔ ปี เดือนธันวาคม 2562 เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]168
7 โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]193
8 โครงการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลนาดี ปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]149
9 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]154
10 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและติดต่ออื่นในชุมชนตำบลนาดี ปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]174
11 โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]187
12 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตำบลนาดี ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]235