องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) [ 25 มิ.ย. 2563 ]156
2 ตัวอย่างการกรอกเอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) [ 24 มิ.ย. 2563 ]129
3 แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]157
4 ตัวอย่างแบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]123
5 แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]131
6 ตัวอย่างแบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]132
7 แบบฟอร์มการติดต่อราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]131
8 แบบฟอร์มใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]126
9 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]127
10 แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]133
11 แบบฟอร์มขอรับบริการน้ำประปา [ 20 เม.ย. 2563 ]166