องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]99
2 คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 16 ต.ค. 2563 ]125
3 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 16 ต.ค. 2563 ]92
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 16 ต.ค. 2563 ]118
5 มาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 13 ธ.ค. 2561 ]260