องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 17 ก.พ. 2565 ]61
2 โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) [ 24 พ.ย. 2564 ]53
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]113
4 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีที่ดินของประชาชนตำบลนาดี หมู่ที่ 4 [ 15 ม.ค. 2564 ]98
5 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีที่ดินของประชาชนตำบลนาดี [ 15 ม.ค. 2564 ]82
6 ดำเนิการออกตรวจสอบกรณีร้องเรียนราย นางติ๊ก ภูองค์ทอง หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ย. 2563 ]81
7 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม [ 14 ก.ค. 2563 ]165