องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]100
2 รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]70
3 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]68
4 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ลว.28 ก.พ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]69
5 แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) [ 11 ก.พ. 2565 ]67
6 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธูื พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]96
7 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]102
8 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 22 ก.ค. 2564 ]70
9 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ) [ 14 มิ.ย. 2564 ]70
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]125
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]121
12 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]71
13 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉ.2) พ.ศ.2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]122
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]93
15 คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2563 ]130
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]138
17 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]67
18 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]69
19 กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2562 ]166
20 ประกาศ ก.อบต.จว.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 2) พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]70
 
หน้า 1|2