องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]34
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 31 ส.ค. 2565 ]29
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) อบต.นาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 31 ส.ค. 2565 ]31
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]110
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 16 ต.ค. 2563 ]133
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]136
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]168
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]171
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]175
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]174