องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ผลการดำเนินงานฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยพิบัติตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]90
2 โครงการ อสม. 4.0 สู่การส่งเสริมแบบ New Normal ปี2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]103
3 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]88
4 โครงการวัยรุ่นตำบลนาดี รอบรู้สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและอุบัติเหตุ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]136
5 โครงการเด็กวัยเรียนตำบลนาดียุค 4.0 มีทักษะสุขภาพแข็งแรงสมวัย ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]85
6 โครงการอสม.นาดีร่วมใจควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]87
7 โครงการบริหารกายสบายชีวี ดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 2 3 4 ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]86
8 โครงการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและติดต่ออื่นในชุมชน ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]139
9 โครงการ อสม.นาดีร่วมใจควบคุมป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]141
10 โครงการชาวตำบลนาดี รู้ทัน เข้าใจ ชุมชนปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินและจมน้ำ ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]133
11 โครงการระบบเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไก พชต. ตำบลนาดี ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]139
12 โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]130
13 โครงการ อสม. นาดี ร่วมใจควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปี ิ2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]174
14 โครงการระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติ ตำบลนาดี ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]138
15 โครงการระบบเฝ้าระวังและควบคมโรคระบาดและภัยพิบัติ ตำบลนาดี ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]124
16 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปีิ 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]125
17 โครงการบริหารกายสบายชีวี ดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านปอแดง หมู่ที่ 2,4 ปี 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]174
18 โครงการบริหารกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ บ้านปอแดง หมู่ ๒และ ๔ ปี เดือนธันวาคม 2562 เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]144
19 โครงการชาวตำบลนาดี รู้ทัน เข้าใจ ชุมชนปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินและจมน้ำ [ 20 มี.ค. 2563 ]131
20 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]196
 
หน้า 1|2|3