องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดทำกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
2 รายงานผลการจัดทำกิจกรรมสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
3 ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1ต.ค.2565) [ 17 ต.ค. 2565 ]34
4 รายงานผลการดำเนินนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2) [ 12 ต.ค. 2565 ]33
5 สรุปเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน (1เม.ย.-30 ก.ย.2565) [ 22 ก.ย. 2565 ]38
6 ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]32
7 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]117
8 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]106
9 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]173
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 ม.ค. 2563 ]127
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 ม.ค. 2563 ]213
12 กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2562 ]288