องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบ 66 [ 18 ก.ค. 2566 ]34
2 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 13 มี.ค. 2566 ]36
3 ความรู้และวิธีป้องกันยาเสพติด [ 30 มิ.ย. 2565 ]35
4 ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายงานผู้บริหาร [ 9 มิ.ย. 2565 ]31
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 12 พ.ค. 2565 ]35
6 โครงการ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาดี ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]41
7 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน [ 4 เม.ย. 2565 ]47
8 รายงานเยี่ยมยามถามไถ่ผู้พิการ [ 4 เม.ย. 2565 ]33
9 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 มี.ค. 2565 ]37
10 การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 มี.ค. 2565 ]32
11 เยี่ยมยามถามไถ่ผู้พิการ [ 3 ก.พ. 2565 ]35
12 ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชบนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย [ 3 ม.ค. 2565 ]37
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 3 ม.ค. 2565 ]39
14 ข้อ 82 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม่) โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยพิบัติตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]114
15 ข้อ 81 ให้ความรู้แก่ประชาชนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โครงการวัยรุ่นตำบลนาดี รอบรู้สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและอุบัติเหตุ [ 30 ก.ย. 2564 ]102
16 ข้อ 82 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม่) โครงการระบบเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไก พชต.ตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]133
17 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 5) [ 30 ก.ย. 2564 ]85
18 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 6) [ 30 ก.ย. 2564 ]87
19 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 3) [ 30 ก.ย. 2564 ]84
20 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 4) [ 30 ก.ย. 2564 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6