องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]69
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]23
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำเเหน่ง นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 14 ก.ค. 2566 ]58
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]20
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ย [ 26 มิ.ย. 2566 ]54
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]27
13 กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]5
14 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันฯ ระดับปฏิบัติการ [ 11 พ.ค. 2566 ]76
15 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 13 มี.ค. 2566 ]27
16 แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. [ 7 มี.ค. 2566 ]5
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีการศึกษา 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]61
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2565 ]53
19 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาดี [ 7 ต.ค. 2565 ]3
20 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูลด้านน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
21 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 3 ต.ค. 2565 ]28
22 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]80
23 ประกาศแผนเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]81
24 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]92
25 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) ฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]110
26 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร [ 15 ส.ค. 2565 ]90
27 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]87
28 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]91
29 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา [ 27 เม.ย. 2565 ]129
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง สั่งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นการชั่วคราว [ 24 มี.ค. 2565 ]165
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2565 ]119
32 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 17 ก.พ. 2565 ]155
33 การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]209
34 ช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ [ 19 ม.ค. 2565 ]14
35 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]18
36 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 8 ต.ค. 2564 ]202
37 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]188
38 คำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 พ.ย. 2563 ]332
39 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]199
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2563 ]190
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]234
42 สรุปผลการเข้ามารับบริการของประชาชนรอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]212
43 แบบฟอร์มใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
44 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]235
45 แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]211
46 ใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]119
47 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่5) [ 4 มิ.ย. 2563 ]136
48 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]198
49 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่4) [ 14 พ.ค. 2563 ]137
50 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 (ครั้งที่3) [ 16 เม.ย. 2563 ]186
51 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม) [ 25 มี.ค. 2563 ]133
52 เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 19 มี.ค. 2563 ]218
53 เรื่อง ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 12 มี.ค. 2563 ]241
54 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]162
55 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2563 ]256
56 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]233
57 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]196
58 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]246
59 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]248
60 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]189
61 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]287
62 ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ [ 25 ต.ค. 2562 ]329
63 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]190
64 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]186
65 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]200
66 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ [ 4 ต.ค. 2562 ]128
67 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]317
68 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]147
69 หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณะสุข ข้อ ๑๒๖ จำนวนหน่วยบริการสาธารณะสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน [ 16 ส.ค. 2562 ]228
70 หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาธารณะสุข ข้อ ๑๒๒ จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน [ 15 ส.ค. 2562 ]230
71 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2562 ]227
72 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.นาดี [ 26 พ.ค. 2562 ]365
73 ออกเยี่ยมและสำรวจข้อมูลคนตาบอดสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพื่อนำผลสำรวจจัดทำฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม [ 14 พ.ค. 2562 ]128
74 โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]107
75 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 มิ.ย. 2561 ]1659
76 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 11 ก.ค. 2559 ]947
77 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]149
78 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำขนมและจัดหางานที่เหมาะสมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาดี [ 30 พ.ย. 542 ]233
79 ช่องทางการร้องทุกข์ของ อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 30 พ.ย. 542 ]302
80 โครงการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลนาดี ปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]150