องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ [ 19 ม.ค. 2565 ]5
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]7
23 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 8 ต.ค. 2564 ]181
24 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]168
25 คำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 พ.ย. 2563 ]280
26 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]183
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2563 ]174
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]220
29 สรุปผลการเข้ามารับบริการของประชาชนรอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]199
30 แบบฟอร์มใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]167
31 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]219
32 แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]199
33 ใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]106
34 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่5) [ 4 มิ.ย. 2563 ]123
35 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]185
36 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่4) [ 14 พ.ค. 2563 ]127
37 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 (ครั้งที่3) [ 16 เม.ย. 2563 ]172
38 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม) [ 25 มี.ค. 2563 ]121
39 เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 19 มี.ค. 2563 ]203
40 เรื่อง ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 12 มี.ค. 2563 ]221
 
|1หน้า 2|3|4