องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]209
42 ใบคำร้องขอความช่วยเหลือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]118
43 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่5) [ 4 มิ.ย. 2563 ]135
44 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]196
45 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่4) [ 14 พ.ค. 2563 ]137
46 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 (ครั้งที่3) [ 16 เม.ย. 2563 ]183
47 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เพิ่มเติม) [ 25 มี.ค. 2563 ]130
48 เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 19 มี.ค. 2563 ]216
49 เรื่อง ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 12 มี.ค. 2563 ]240
50 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]162
51 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2563 ]256
52 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]231
53 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]191
54 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]245
55 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]247
56 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]186
57 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]284
58 ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ [ 25 ต.ค. 2562 ]326
59 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]190
60 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]186
 
|1|2หน้า 3|4