องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]99
2 รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]90
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]66
4 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]89
5 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]91
6 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ลว.28 ก.พ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]89
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]90
8 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ อบต.นาดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
9 การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]64
10 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธูื พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]93
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]62
12 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]55
13 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]85
14 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 22 ก.ค. 2564 ]93
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) [ 14 มิ.ย. 2564 ]85
16 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ) [ 14 มิ.ย. 2564 ]88
17 ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]113
18 ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.นาดี [ 1 ก.ค. 2563 ]129
19 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.นาดี [ 1 ก.ค. 2563 ]160
20 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 20 เม.ย. 2563 ]162
 
หน้า 1|2|3