องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]35
2 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]33
3 การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]34
4 สรุปเวลาการมาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30ก.ย.2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]34
5 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]33
6 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]163
7 รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]148
8 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]108
9 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]144
10 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]151
11 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ลว.28 ก.พ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]146
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]152
13 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ อบต.นาดี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]99
14 การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]114
15 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธูื พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]152
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]107
17 ประกาศ อบต.นาดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]101
18 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]144
19 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 22 ก.ค. 2564 ]147
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) [ 14 มิ.ย. 2564 ]150
 
หน้า 1|2|3